» 

 » 

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet

Denna serie består av 25 bibelstudier eller bibelsitsar och tar dig stegvis genom Johannesevangeliet. Materialet är hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com. Där finns också en ledarhandledning, som du gärna får bekanta dig med om du inte redan har gjort det. I mediebiblioteket på SLEF:s webbplats finns också texten Vill du starta en bibelsits?, som vi rekommenderar att du läser igenom.

Allmänt. Olika grupper fortskrider med olika hastighet. Om det finns stor samtalsiver i gruppen är frågorna i materialet för många. Då bör man hoppa över en del av frågorna. Gruppledaren måste alltså allt emellanåt se på klockan och bromsa eller öka farten i gruppen, allt enligt behov. Men kom ändå ihåg att inte lämna bort alla frågor i slutet, för då kommer ni aldrig till korsets fot. Gruppen misslyckas då och det finns risk för att Jesus lämnas utanför. Hoppa över frågor här och där i lämpliga doser. Fundera i förväg ut vilka frågor du hoppar över, om tiden blir för knapp. Frågorna inom parentes är tänkta som hjälpfrågor, ifall ingen svarar på huvudfrågan.

Förteckningen nedan räknar upp de teman som detta material tar upp. OBS! Längst till höger på varje rad finns det tecken som visar hur svår texten är. De lättaste texterna har en asterisk (*), lite svårare texter har två (**) och de svåraste har tre asterisker (***).

1.Ordet är Gud, Joh 1:1–18 ***
2. Vi har funnit Messias! Joh 1:4351 **
3. Vatten blir vin, Joh 2:111 **
4. Jesus med piskan i handen, Joh 2:1322 ***
5. Farisén och kopparormen, Joh 3:116 **
6. Levande vatten, Joh 4:419 *
7. Under, tecken och tro, Joh 4:4654 **
8. Övergiven av alla, Joh 5:118 *
9. Livets bröd, Joh 6:115 **
10.  En fördold Messias, Joh 7:40–52 ***
11. Jesus som domare, Joh 8:1–11 *
12. Världens ljus, Joh 9:1–7, 18–23, 35–41 **
13. Den gode Herden, Joh 10:1–16 ***
14. Uppståndelsen och livet, Joh 11:1–5, 25–26, 32–46 **
15. Vetekornets död, Joh 12:23–33 ***
16. En herre som gör slavens jobb, Joh 13:1–17 **
17. Vägen, sanningen och livet, Joh 14:1–11 ***
18. Den sanna vinstocken, Joh 15:1–11 ***
19. Bekymmer och glädje, Joh 16:20–24, 32–33 ***
20. Jesus ber för de sina, Joh 17:13–21 ***
21. Jesus anhålls, Joh 18:1–14 **
22. Det är fullbordat! Joh 19:25–30 **
23. Vid den tomma graven, Joh 20:11–18 **
24. Om jag inte får se, kan jag inte tro! Joh 20:19–29 **
25. Älskar du mig? Joh 21:15–19 **

På denna sida kan du ladda ner en pdf med material till alla 25 bibelsitsar. De enskilda bibelsitsarna finns också i mediebiblioteket.