Sändebudet i digital form via Prenly

Från och med år 2024 är det möjligt att prenumerera på Sändebudet i digital form. Den digitala prenumerationen når läsaren via plattformen Prenly, som exempelvis HSS Medias tidningar (Österbottens Tidning, Vasabladet och Syd-Österbotten) och ett flertal finlandssvenska tidskrifter använder sig av. Plattformen Prenly är därmed redan från tidigare bekant för många Sändebudet-läsare.

  • Priset för en digital årsprenumeration är 36 euro – för prenumerationer, klicka här.
  • Även den som har en ikraftvarande prenumeration på den fysiska tidningen kommer att ha tillgång till den digitala varianten via Prenly.
  • Om du har en pågående prenumeration på Sändebudet i fysisk form, men önskar övergå till en digital prenumeration, kontakta då SLEF:s förlagssekreterare Beatrice Nyholm (, 050 400 9135).

I sammanhanget kan nämnas att även tidningen Salamu-Selamta från och med år 2024 kan prenumereras på i digital form, också den via plattformen Prenly.

  • Såväl den fysiska som den digitala prenumerationen är helt gratis – för prenumerationer, klicka här.
  • Om du har en pågående prenumeration på Salamu-Selamta i fysisk form, men önskar övergå till en digital prenumeration, kontakta då SLEF:s förlagssekreterare Beatrice Nyholm (, 050 400 9135).