Nyheter

Sök sommarjobb och anmäl intresse för frivilliguppdrag

ALLMÄN INFO SLEF söker lägerledare till sommarens läger. Som lägerledare i SLEF jobbar du på barn- och ungdomsläger, samt som ledare för barnens och ungdomarnas program på SLEF:s familjeläger, årsfest och missionsfest. SLEF:s lägerområde Fridskär, i Närpes, söker egen personal för städning, kök och fastighetsskötsel. SLEF:s lägerområde Klippan, i Nykarleby, söker kökshjälpare

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: januari

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I januari tackar och ber vi för SLEF:s utsända till Etiopien och ber för arbetet inom den kristna fostran i form av

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelsens distanssammanträden 12.10.2022 och 19.11.2022: Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF. Extra medlemsmöte. Styrelsen beslöt att sammankalla till ett extra medlemsmöte för att ta ställning till försäljning av fastigheten Taklax bönehus och en tomt i Korsnäs kommun. Stiftskollekter. Noterades att

Läs mer »

Julöppet hos SLEF-Media

SLEF-Medias bokhandlar håller julöppet! Bokhandeln på Evangeliska Centret i Vasa håller öppet 7–22.12 i vanlig ordning kl. 10.15–16, men bjuder också på glögg. 7.12 och 14.12 gäller förlängd öppethållningstid med öppet ända till kl. 18. Bokcafé Station 1 i Jakobstad har utökade öppethållningstider dagarna innan jul enligt följande:  Tisdag 20.12

Läs mer »

En glädjens dag i Kenya

Nationell tv i Kenya uppmärksammade nyligen att elever från Lutheran Church Special School for Mentally Challenge i Kisumu för första gången deltar i det nationella slutprovet för årskurs åtta i Kenya. Elva elever deltar från skolan som drivs av den lutherska kyrkan ELCK. SLEF:s missionärer Chamilla och Kristian Sjöbacka jobbar

Läs mer »

Jubilera genom givande

Under 2022 fyller SLEF 100 år som svenskspråkig förening. Jubileet har uppmärksammats på flera olika sätt och dit hör bland annat en jubileumsinsamling, vars insamlingsändamål har varierat under året. Tack för alla bidrag som kommit SLEF:s verksamhet till del genom insamlingen! Ännu finns det möjlighet att visa sin tacksamhet till Gud

Läs mer »

Här eller där, alltid missionär

Under en religionslektion i 1980-talets Kotka berättade läraren om kriget mellan Iran och Irak, och iranierna stämplades som omöjliga fanatiker. Den första tanken hos en ung Pasi Palmu var att de aldrig kommer att få höra om Kristus. Om några månader reser han ut som Sleys missionär för att utrusta en växande

Läs mer »

Förbeställ 150-årshistorik!

Lutherska Evangeliföreningen i Finland grundades år 1873. Inkommande år firar Evangeliföreningen därför sitt 150-årsjubileum, och med anledning av detta kommer Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) och SLEF att ge ut en gemensam bok. Boken kommer att innehålla femton artiklar, tio på finska och fem på svenska. Följande personer skriver om respektive tema: Seppo Suokunnas: F. G. Hedberg

Läs mer »

Ny videoserie: I går, i dag och i evighet

Vi närmar oss slutet på året, vilket samtidigt innebär att uppmärksammandet av SLEF:s 100-årsjubileum börjar vara till ända. Men ännu finns lite krut kvar i durken. Som ett led i firandet har en serie korta filmer sammanställts under samlingsnamnet I går, i dag och i evighet. De här filmerna belyser

Läs mer »

Hannu är SLEF:s nye ekonomichef

Allt har sin tid. Om Gud vill och vi får leva sker så småningom ett vaktombyte på posten som SLEF:s ekonomichef. Solveig Nylund börjar nå mogen ålder, varför hon under år 2023 går i pension efter lång och trogen tjänst. Den tillträdande ekonomichefen är förmodligen obekant även för den som annars

Läs mer »