Nyheter

Koskelo-fastigheten såld

Många som har varit med i SLEF en längre tid har kanske hört ordet Koskelo. Hos oss har det ordet förknippats med den industrifastighet som inköptes till föreningen i början av 1990-talet. Inkomsterna från den placeringen var under de första åren inte alltid så jämna, men under de senaste dryga

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: september

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I september tackar och ber vi för SLEF:s sång- och musikverksamhet. Om du vill veta mer om den här verksamheten,

Läs mer »

Stöd radiomission i Kenya!

SLEF har sedan advent 2020 varje vecka publicerat en digital predikan i serien Helgens predikan. Du kan lyssna på predikningarna t.ex. genom att klicka här.  Nu är det också möjligt att ge en kollekt i samband med Helgens predikan. Den som vill kan understöda radiomission i Kenya med en gåva! SLEF

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: juli

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I juni tackar och ber vi för SLEF:s lägerverksamhet för tonåringar och ungdomar. Om du vill veta mer om den

Läs mer »

Betydande bidrag för sommarlägerverksamheten

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har beviljat SLEF ett betydande bidrag på 20.000 euro för finansieringen av föreningens sommarlägerverksamhet för barn och ungdomar. Bidraget, som tas emot med tacksamhet, hjälper till att täcka en stor del av det underskott som satsningen ger. Även du är välkommen med att stöda

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: juni

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I juni tackar och ber vi för SLEF:s lägerverksamhet bland barn och ungdomar. Om du vill veta mer om SLEF:s

Läs mer »

Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses distanssammanträde 9.5.2023: Ny medlem. Styrelsen antog en ny medlem i SLEF. Donation: Noterades att Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad beslutit att bidra med en anhållen summa på 5 000 euro till nödhjälp i Kenya. Bidrag: Noterades att SLEF från Stiftelsen Brita Maria Renlunds

Läs mer »

Månadsgåvan 2023: maj

Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Du är varmt välkommen med i understödet! I maj tackar och ber vi för SLEF:s hemlandsarbete och stöder predikoverksamheten i lokalavdelningar och distrikt, den digitala verksamheten, bibelsitsar

Läs mer »

En stadig grund att stå på

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer. Kung Salomos ord i Predikaren känns vid en första anblick pessimistiska. Men samtidigt andas de hopp – mitt i en vacklande tillvaro finns det en stabil grund för livet. Om bland annat detta kretsar samtalet när Sändebudet träffar Jeppobon Desiree Sandberg under

Läs mer »